Bedrijfsanalyse STAP

 

Voor ondernemers, teams, organisaties en bedrijven.

 

Ondernemen vraagt voortdurend vernieuwing, innovatie en verandering.

Ondernemen vraagt continu onderzoeken waar je als organisatie of team mee bezig bent, waar je staat en hoe je daar, op eigen wijze, mee om kan gaan.

 

Tijdens de bedrijfsanalyse wordt in kaart gebracht hoe jullie er voor staan en waar de knelpunten liggen.

Dit kan al in een tijdsbestek van 3-4 uur.

 

Op basis van deze analyse gaan we samen op zoek naar de kernoorzaken van het team of organisatieprobleem.

In een kort tijdsbestek krijg je zicht op de gewenste situatie en hoe daar te komen.  De uitkomsten van de analyse vormen de basis van een plan van aanpak.

 

Voor een verandertraject of organisatie-ontwikkeltraject kunnen professionals van STAP (tijdelijk) worden ingezet als procesbegeleiders.

 

De bedrijfsanalyse STAP is een unieke methode waarmee je de pijnpunten binnen een organisatie snel en effectief inzichtelijk maakt. En deze kunt transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen.

We maken een 6 velden scan gericht op de factoren die samen de vitaliteit bepalen in elke organisatie.

 

We kijken naar de drie velden voeten (materie, geld en ziekte)- hart (relaties en communicatie) en hoofd (visie en denkbeelden). En naar verleden, heden en toekomst.

 

 

Voeten:

Materie, locatie, geld, waarde, ziekte(verzuim), werkplek, pro-activiteit, aardse zaken

- Welke waarden zijn er?

- Wat wordt er gewild?

- Hoe ziet de markt de organisatie?

- Wat zijn de feiten (cijfers)?

- Hoe is de betrokkenheid van de medewerkers?

- Hoe ligt de productiviteit?

- Hoe staat het met de financiën?

 

Hart:

Communicatie, verhoudingen, relaties, gevoelens, afspraken

- Hoe is de onderlinge communicatie en sfeer?

- Wat kun je zeggen over de onderlinge samenwerking?

- Hoe voelen de medewerkers zich binnen de organisatie?

- In hoeverre zijn de procedures, taken en rollen duidelijk beschreven en afgesproken?

- Hoe wordt er met conflicten omgegaan?

 

Hoofd:

Denkbeelden, opvattingen, idealen, doelstellingen, visie en inspiratie

-Wat is de missie?

-Wat is het hogere doel?

-Hoe geïnspireerd zijn de werknemers?

-Welke gedachten hebben de medewerkers over de organisatie en zichzelf?

- In hoeverre zijn de medewerkers gecommitteerd in de doelstellingen en visie?

 

De bedrijfsanalyse levert op:

 

* Bewustzijn van de knelpunten, sterkte en zwakte in organisatie

* Inzicht in oorzaken van problemen.

* Geen advies van buitenaf maar inzicht van binnenuit.

* Helderheid over de ontwikkeling en toekomststappen.

* Draagvlak onder medewerkers, zicht op pijnpunten en duurzame oplossingen.

 

 

Durf de bestaande paden te verlaten. Zoek naar de unieke authentieke weg die bij de organisatie past.

 

Ik zoek graag met jullie samen naar de juiste en creatieve oplossing of training om de organisatie verder te brengen. 

 

Meer weten?

Neem gerust contact op voor een kosteloos oriëntatiegesprek.

Lieke Deelstra

info@werkplaatsstap.nl

 

06-41814596 

Inloggen