Creatief denken

 

Ondernemen vraagt voortdurend vernieuwing, innovatie en verandering.

Ondernemen vraagt continu onderzoeken waar je mee bezig bent en hoe je daar mee om kan gaan op eigen wijze.

 

Durf de bestaande paden te verlaten en zoek naar de unieke authentieke weg.

Creativiteit betekend: vernieuwend handelen- oplossingen bedenken-originaliteit-out of de box denken-anders denken- innovatie- inventiviteit.

 

Hoe kun je als organisatie mensen stimuleren om vernieuwend te denken?

Creativiteit is het doorbreken van gewoontes en patronen. Juist omdat onze hersenen dol zijn op structuur is creatief denken zo lastig. Door je hersenen te trainen vaste patronen los te laten raken ze gewend aan creatief denken. Dat is niet alleen nuttig maar ook erg leuk en verassend.

Als je dit met collega's doet is het bovendien teambuilding ten top.

 

Lees de volgende tekst:

 

Vlgones een dsiute aan ene

Elgsene unvirestiet mkaat het

neit uit in wlke vlgrodoe de lttrees

in een wrood satan, het eLgne

dat b'angrilek is, is dat de ersete

en de ltaatse ltteer op de gdoee

palats satan.

 

In de training creatief denken werken we met speelse werkvormen vanuit schrijven, tekenen en theater.

De deelnemers krijgen inzicht in de blokkerende denkpatronen en handvaten hoe die te doorbreken.

Afhankelijk van de vraag wordt er uit de creatieve denksessie een plan ontwikkeld waar jullie als organisatie verder mee kunnen. 

 

Je krijgt antwoord op vragen als:

 

*) Hoe kan ik (als leidinggevende) zorgen voor de "flow" zodat er in mijn team meer ideeën boven water komen.

*) Hoe kan ik de "ja maar-en" tackelen en deelnemers helpen out of the box te denken?

*) Hoe kan ik de ideeën stroom later omzetten in concrete daden en oplossingen?

*) Hoe kan ik de weerstand tegen vernieuwing omzetten in draagvlak?

Aan het eind van de training heb je het volgende bereikt:

*) Je hebt handvatten en inzicht om creatief en oplossingsgericht denken te stimuleren in je team.

 

*) Je krijgt meer inzicht in jezelf en elkaar.

*) Je begrijpt beter hoe je kunt omgaan met weerstand en blokkerende denkpatronen.

*) Je kijkt met een ander perspectief naar de mensen om je heen, dat bevordert de samenwerking en goede communicatie.

Meer weten?

Neem gerust contact op 

Lieke Deelstra

info@werkplaatsstap.nl

06-41814596 

 

Inloggen